ATEX


odpylanie ATEX - miejsce na filtr przeciwwybuchowy
Aby bezpiecznie odpylić pyły wybuchowe należy dobrać odpylacz pod względem wydajności i równolegle dobrać odpowiednie zabezpieczenia przeciwwybuchowe dostosowane do wyników pomiarów wybuchowości danego pyłu. Zgoła innym czynnikiem doboru odpylacza jest kwestia: ile miejsca zajmuje. Przy odpylaniu mediów wybuchowych dopuszczalne jest ustawienie odpylacza z odpowiednimi zabezpieczeniami przeciwwybuchowymi w środku hali. Wtedy […]

Odpylanie ATEX