slider


odpylacze przemysłowe
Prezentujemy odpylacze dymów spawalniczych i odciągi do dymów spawalniczych zarówno na pojedyncze stanowiska jak i centralne jednostki filtrujące do większej liczby punktów odciągowych.

Odpylacze przemysłowe


odciągi przemysłowe spawalnicze
Odciągi spawalnicze odgrywają bardzo ważną funkcję w bezpieczeństwie pracy. Procesy takie jak spawanie, szlifowanie i cięcie obarczone są zwiększonym ryzykiem zachorowań dróg oddechowych oraz innych powikłań będących głównym następstwem wykonywanej pracy.

Odciągi dymów spawalniczych