odpylanie ATEX – miejsce na filtr przeciwwybuchowy