Targi ITM Polska: Innowacje, Technologie, Maszyny w Poznaniu


Temat rewolucji przemysłowej 4.0, czyli wyzwania dla współczesnej produkcji, był kontynuowany i rozwijany także na targach w Poznaniu: ITM Polska: Innowacje, Technologie, Maszyny: 6-9 czerwca 2017 r. Stoiska swoje mieli niemal wszyscy producenci odpylaczy  i odciągów do dymów spawalniczych i innych mediów.

Przemysł 4.0 oznacza zazębienie produkcji przemysłowej
z najnowszymi technologiami informatycznokomunikacyjnymi.

Fabrykanci cały czas pracują nad ulepszaniem swojej oferty i wdrażają innowacje na miarę 4.0 rewolucji przemysłowej a spotkania z bezpośrednimi odbiorcami, którzy zwiedzali targi, tylko pomagają wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom. Innowacyjne odpylacze współpracują ze swoim monitoringiem powietrza (AirTracker, AIr Watch), wskazując poziom zanieczyszczeń na hali produkcyjnej albo ich dopuszczalny poziom przy prawidłowo dobranej filtrowentylacji. Na wielu stoiskach pojawiały się przejezdne urządzenia odciągowe oraz stoły.

Galeria zdjęciowa