Prace wewnątrz hali podczas montażu systemu filtrowentylacji